Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

 Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο θα βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-21. Ισχύει ο παρών κανονισμός μέχρι την επικαιροποίησή του.