Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Π.Α.Π.


  Για  τους μη μυημένους ο Σ.Π.Α.Π. είναι ο σύνδεσμος Δήμων για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού. Βρέθηκε κοντά μας την Τρίτη, 4-3-2019, και παρουσίασε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα στους μαθητές της Δ` τάξεως, με γενικό τίτλο «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια».
  Βασικός σκοπός της δράσης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές χρήσιμους τρόπους για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τα μέλη του Σ.Π.Α.Π. στην κινητοποίηση των παιδιών σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων.
  Η πολυμελής ομάδα του Συνδέσμου υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το βιωματικό εργαστήρι, στην ευρύχωρη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου μας. Οι μαθητές πληροφορήθηκαν , συζήτησαν, προβληματίστηκαν σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων και με αφετηρία το `τρίπτυχο` « Μειώνω- Επαναχρησιμοποιώ- Ανακυκλώνω», πραγματοποίησαν μια σειρά πρωτότυπων κατασκευών. Ευχαριστώ από καρδιάς την υποδιευθύντρια του Σχολείου μας, κ. Σούλιου Αθηνά–Χριστίνα, καθώς και τις εξαιρετικές συναδέλφους Κόκου Κωνσταντίνα και Παπανικολάου Κατερίνα που συνέβαλαν αποφασιστικά στην υλοποίηση του προγράμματος.