Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Αναστολή λειτουργίας του σχολείου

Με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 5043 – 14.11.2020 – αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του παρόντος σημείου (συμπεριλαμβανομένων και των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών).

Η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 Απόφαση: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

...................

Κατά το διάστημα αναστολής των μαθημάτων η διοικητική λειτουργία του σχολείου συνεχίζεται. Παρουσία στο σχολείο θα είναι δυνατή, μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία (2108048669) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mail@4dim-meliss.att.sch.gr, καθημερινά από 08.00-14.00.

Από τη Διεύθυνση