Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-22

Αγαπητοί γονείς,

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α25/17-2-2021, οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2021-22 ξεκινούν από τη Δευτέρα 1-3-2021 έως και την Παρασκευή 19-3-2021. Η προσέλευση των γονέων στο σχολείο για την κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210-8048669, τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή από 10.00-13.00, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19.

 

Για την εγγραφή των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη (γεννηθέντες από 1-1-2015 έως και 31-12-2015), εφόσον ανήκουν στα όρια της περιφέρειας του σχολείου, προσκομίζονται:

 

α) Βεβαίωση φοίτησης/παρακολούθησης από το Νηπιαγωγείο.

β) αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

(λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή το συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας υπογεγραμμένο από την εφορία). ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν γίνονται δεκτοί λογαριασμοί ΟΤΕ ή άλλων παρόχων τηλεφωνίας, καθόσον δεν αποτελούν Δ.Ε.Κ.Ο., όπως επίσης, και απλές δηλώσεις φιλοξενίας, εκτός αν αναφέρονται στη φορολογική δήλωση του φιλοξενούντος.

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (μόνο η πρώτη σελίδα)

δ) Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε) Έντυπο στοιχείων μαθητή

στ) Αίτηση εγγραφής μαθητή/τριας στην Α΄ τάξη

ζ) Αίτηση - Δήλωση φοίτησης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα


-Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται (αναζητείται υπηρεσιακά).

-Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επειδή οι  εγγραφές των μαθητών/τριών θα γίνονται με ελληνικούς χαρακτήρες, τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι (όπου απαιτείται), επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για τον σκοπό αυτό.

 

                                                                                                        Η Δ/ντρια

 

                                                                     Φιλιώ Τσικνάκου