Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων και ειδικοτήτων

Πατήστε εδώ  για να δείτε τις ώρες που μπορείτε να επικοινωνείτε με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων και των ειδικοτήτων, όταν το σχολείο λειτουργεί δια ζώσης.