Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2020-21

Εκδηλώσεις για την Επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2020-21

(Σχετ. Έγγραφο ΥΠΑΙΘ: Μαρούσι, 22 -03-2021, Αρ. Πρωτ. : Φ1/32787/ΓΔ4)


Αγαπητοί γονείς,

Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις διαδικτυακά, σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και βάσει των παρ. 2α και 6 του άρθρου 3 του π.δ.79/2017 (Α΄ 109) και της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) αντίστοιχα.
2.    Οι εν λόγω εκδηλώσεις είτε λαμβάνουν χώρα δια ζώσης είτε διαδικτυακά θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.
3.     Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις και, κατά συνέπεια, προετοιμασίες επιλογής μαθητών/τριών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης.


                                                                                                        Η  Δ/ντρια

                                                                                                 Φιλιώ Τσικνάκου