Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του σχολείου μας

 Οι μαθητές των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων δημιουργούν όμορφες εργασίες υπό την καθοδήγηση του εικαστικού μας κ. Γιώργου Σαπουνά.

  Β΄ ΤΑΞΗ        (Ομαδικά έργα των μαθητών της Β΄ τάξης)