Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/5-5-2021