Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ένα καινούριο γήπεδο περιμένει τους μικρούς μας μαθητές...

 Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινά με μία έκπληξη για τους μικρούς μας μαθητές. Στον προαύλειο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών της σχολικής μας μονάδας ένα καινούριο γήπεδο μπάσκετ περιμένει τους μαθητές/τριες των μικρότερων τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ για να το χρησιμοποιήσουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Το γήπεδο είναι έργο του αεικίνητου γυμναστή μας κ. Σωτήρη Κυριάκου, ο οποίος είναι πάντα πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τον καλλωπισμό και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας. Τον ευχαριστούμε πολύ όπως και όλους τους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο το έργο τους.

                                                             Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας