Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

COVID-19: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης στις σχολικές μονάδες (10/9/2021) - Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο

• Διασφάλιση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης των εκπαιδευτικών και των μελών του λοιπού προσωπικού καθώς και των παιδιών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα για την οποία συστήνεται ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο σημαντικό μέτρο Δημόσιας Υγείας για τον έλεγχο της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2. 

• Συστηματική διενέργεια προληπτικών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σε μαθητές και εργαστηριακών διαγνωστικών ελέγχων σε μέλη του προσωπικού, που δεν έχουν εμβολιαστεί ή ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και δεν έχουν ιστορικό νόσου του τελευταίου εξαμήνου, για την έγκαιρη αναγνώριση ασυμπτωματικού ατόμου.

 • Συστηματική διερεύνηση, με διαγνωστικούς ελέγχους, των ατόμων που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος στη σχολική μονάδα. 

• Προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών εκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του σχολείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

 • Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές ή απλής χειρουργικής) τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, με μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση. 

• Συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών). 

• Καλός αερισμός των αιθουσών και όλων των κλειστών χώρων, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.

• Αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών.

Όσο είναι δυνατόν, επίσκεψη στο σχολείο άλλων ατόμων μόνον εφόσον αυτά είναι πλήρως εμβολιασμένα ή έχουν ιστορικό νόσησης COVID-19 εντός του τελευταίου 6μήνου ή έχουν πρόσφατο αρνητικό τεστ για COVID-19.

• Αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Παρά την ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς και στα μέλη του λοιπού προσωπικού καθώς και στους μαθητές άνω των 12 ετών, είναι σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτο τόσο σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, να υπάρχει μικτός πληθυσμός πλήρως εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων ενηλίκων και παιδιών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επικράτηση στελεχών του ιού SARS-CoV-2 που χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταδοτικότητα, καθιστά απαραίτητη την καθολική εφαρμογή μάσκας στο σχολείο, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού ή το επίπεδο κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα. Κατά συνέπεια, συνιστάται η χρήση μάσκας στα σχολεία από μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στα διαλείμματα καθώς και κατά τη μεταφορά με σχολικό λεωφορείο ή άλλο μεταφορικό μέσο στο οποίο βρίσκονται με άλλα άτομα. Στους εξωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρήση της μάσκας σε περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης αποστάσεων και συνθηκών συγχρωτισμού. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Επίσης, δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν, οπότε επίσης πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

 

ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

 • Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος ή πυρετό, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσου COVID-19. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 
 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, όπως βήχα.
 • Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, δύσπνοια, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα, κεφαλαλγία, μυαλγίες) παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων. Η ένδειξη για διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακή μέθοδο (RT-PCR), θα τίθεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κρίση του θεράποντος ιατρού και τα επιδημιολογικά δεδομένα σε επίπεδο τμήματος, σχολείου ή/και γεωγραφικής περιοχής.

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 • Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν έχουν παρέλθει >14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους (εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός) καθώς και αυτά με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. 
 • Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές ανά σχολική εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και η σχολική κάρτα έρχεται την Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο.

 Συστήνεται ο έλεγχος να διενεργείται κατά προτίμηση όσο το δυνατό πιο κοντά χρονικά προ της προσέλευσης στη σχολική μονάδα, και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση.

 • Η συστηματική διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων στους μαθητές που δεν έχουν εμβολιαστεί ή ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους: 
  • αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο για την έγκαιρη αναγνώριση ασυμπτωματικού ατόμου με νόσο COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις δέσμες των λοιπών προληπτικών μέτρων (μάσκες, φυσική απόσταση, μέτρα ατομικής υγιεινής, αερισμός χώρων και υγιεινή περιβάλλοντος). Δεδομένων των περιορισμών που υφίστανται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, επισημαίνεται ότι αφενός μεν το αρνητικό αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο χαλάρωσης των εφαρμοζόμενων μέτρων στο σχολικό περιβάλλον, αφετέρου δε το θετικό αποτέλεσμα χρειάζεται επιβεβαίωση.
  • δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει/καθυστερεί τη στρατηγική εργαστηριακού ελέγχου σε άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-19. Άτομα με συμπτώματα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (RT-PCR) σε δομή υγείας, ακόμη και εάν διαθέτουν πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

• Μαθητής που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19, επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ εφόσον έχουν παρέλθει τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού) και εξαιρείται της υποχρέωσης του συστηματικού προληπτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στο μαθητή για διάστημα 6 μηνών από τη διάγνωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, θα πρέπει να γίνεται διαγνωστικός εργαστηριακός έλεγχος με ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (PCR) σε δομή υγείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ COVID-19

 • Εάν ένας μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
 • Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, όταν βρίσκεται στο σχολείο, ο υπεύθυνος επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.

 - Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση πρέπει να γίνει διαγνωστικό τεστ για COVID-19 .Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 

 -Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

 • Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID19,τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο (πέρα από COVID-19) πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
 • Μαθητής με συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-19 και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση μπορεί να είναι ύποπτο κρούσμα και για τον οποίο –ως εκ τούτου– συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και εφόσον έχουν συμπληρωθεί τρία 24ωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΝΟΣΟ COVID-19

Ο μαθητής  που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. Η απομόνωση του ασθενούς γίνεται κατ’ οίκον (εκτός εάν η κατάσταση της υγείας του επιβάλλει νοσηλεία σε νοσοκομείο). Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο μαθητής με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει: 

 • Να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός) καθώς και από κάθε άλλη «ανεπίσημη» μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. περίπατοι ή παιχνίδι έξω, συναντήσεις με άλλους κλπ.).
 • Να αποφεύγει με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα κάθε επαφή με ευάλωτα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο.
 • Να λαμβάνει συστηματικά μέτρα προφύλαξης κατά την επαφή του με τα άτομα που διαμένουν μαζί του στην ίδια κατοικία: χρήση ιδιαίτερου δωματίου εάν είναι δυνατόν, αυστηρή τήρηση απόστασης πάνω από 1,5 μέτρο και χρήση μάσκας από όλους στο σπίτι (και ιδιαίτερα από τον ασθενή) σε κάθε άμεση επικοινωνία, συστηματική υγιεινή χεριών από όλους στο σπίτι (συχνό πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών), καλός αερισμός των χώρων του σπιτιού, χρήση διαφορετικής τουαλέτας ή και μπάνιου εάν είναι δυνατόν, χωριστή λήψη γευμάτων (στο ιδιαίτερο δωμάτιό του εφόσον είναι δυνατό), εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες κοινής χρήσης (π.χ. κοινή οικιακή χλωρίνη σε αραίωση 1:50.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΝΟΣΟ COVID19 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ)

 • Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ εφόσον έχουν παρέλθει τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού). 
 • Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. 
 • Εάν, ωστόσο, παρά τις συστάσεις γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο το παιδί να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (δηλ. παρέλευση 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και πάροδος τριών 24ώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή). (Αυτό ισχύει γιατί ο ιός μπορεί να ανιχνεύεται με μοριακό έλεγχο για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το άτομο δεν είναι μεταδοτικό.) 
 • Η διάρκεια της απομόνωσης των ασθενών σχετίζεται με την «περίοδο μεταδοτικότητας», δηλ. το χρονικό διάστημα που ένας ασθενής μπορεί να μεταδώσει τον ιό (για COVID-19: σε τυπικές περιπτώσεις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν). 
 • Μετά την παρέλευση του συστηνόμενου χρόνου απομόνωσης του θετικού περιστατικού, συστήνεται εξαίρεση από τη συστηματική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τους ανεμβολίαστους μαθητές  για διάστημα 6 μηνών από τη διάγνωση.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

• Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. 

• Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

• Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο νόσου COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο).Η περαιτέρω διαχείριση θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα. 

• Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και το τμήμα του μαθητή (ή στο οποίο δίδαξε εκπαιδευτικός) λειτουργεί κανονικά.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19

Οι στενές επαφές του επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου θα πρέπει:

·       Να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην τεθούν σε κατ΄οίκον απομόνωση (καραντίνα) με την προϋπόθεση: 

 1. Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο, να υποβάλλονται επιπλέον των δύο υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα  σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο φορές στο διάστημα των 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. (Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια, εάν το επιλέξει η οικογένεια)

 Ειδικότερα:

▪ Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 ▪ Την ημέρα 0 έως 1 καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου, rapid tests. 

▪ Τις ημέρες 3 και 5, οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα υποβάλλονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα προσκομίζονται κάθε φορά και θα συλλέγονται και καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα τα καταχωρεί στη φόρμα ιχνηλάτησης.

 Μετά την πάροδο της 7ήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στην προηγούμενη διαδικασία τακτικού ελέγχου (2 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους ανεμβολίαστους μαθητές)

2.             Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου 6μήνου μαθητές, να υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), 2 φορές και ειδικότερα, την ημέρα 0 έως 1 και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα, δεδομένης της σημαντικά μειωμένης πιθανότητας μόλυνσης τους από τον ιό. Μετά την πάροδο της 7ήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, δε χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου.

3.             Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), θα πρέπει να ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR). ·       Να παρακολουθούν στενά την υγεία τους και να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση συμπτωμάτων ύποπτων για λοίμωξη COVID-19 για 14 ημέρες μετά την έκθεση. Στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, το άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε νέο διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο, κατά προτίμηση με μοριακό τεστ ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 

 • Εάν το διαγνωστικό τεστ είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19
 •  Εάν το διαγνωστικό τεστ είναι αρνητικό: συνεχίζει με την προαναφερθείσα διαδικασία τους προληπτικούς ελέγχους και αντιμετωπίζεται ανάλογα με την εκάστοτε κλινική διάγνωση σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

·       Να αποφεύγεται η επαφή με ευάλωτα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο, για διάστημα 14 ημερών από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα και να εφαρμόζονται σχολαστικά όλα τα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού SARS-CoV-2 συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ατομικής υγιεινής και ορθής χρήσης μάσκας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ

Μαθητές ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο που: 

·       ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19

·       ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.)κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μία διδακτική ώρα

·       μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο 

ΚΑΙ κάθονταν σε «κοντινή θέση», όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι <1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο rapid test. Δηλαδή, η ομάδα αυτή των μαθητών, επειδή θεωρούνται αυξημένου κινδύνου, διενεργούν 5 self tests μεταξύ ημέρας 0-1 και 7ης αντί για δύο όπως προαναφέρθηκε.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία αυτή της «κοντινής θέσης», ΔΕΝ θα υπάρξει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα 

 • Ανεμβολίαστοι μαθητές ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο, που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της 10ήμερης καραντίνας από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την 11η ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη 10η ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της καραντίνας αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά κανόνα, δεν τίθεται θέμα αναστολής της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων των σχολείων, καθώς στην παρούσα συγκυρία η προσπάθεια διακοπής της διασποράς του ιού στα σχολεία επικεντρώνεται στον εμβολιασμό προσωπικού και μαθητών άνω των 12 ετών, τον συστηματικό προληπτικό έλεγχο των ανεμβολίαστων και τον εντατικό έλεγχο των στενών επαφών των κρουσμάτων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όμως, είναι δυνατόν για εκπαιδευτικούς λόγους και με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία τμήματος ή τμημάτων του σχολείου και να ξεκινά τηλε-εκπαίδευση, εάν ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων COVID-19 υπερβεί ένα ορισμένο όριο που ορίζεται με εκπαιδευτικά-λειτουργικά κριτήρια. Κατά την τρέχουσα περίοδο το όριο αυτό έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές, στο 50% + 1 του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν σε τμήμα της σχολικής μονάδας.

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παιδιά για τα οποία μπορεί να δοθεί σύσταση μακροχρόνιας αποχής από το σχολείο και χρήση τηλε-εκπαίδευσης μετά από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων 

Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την αποκλειστική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία. Η παρουσία στο σχολείο είναι σημαντική όχι μόνο για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η απόφαση για μακροχρόνια αποχή ενός παιδιού από το σχολείο είναι μια απόφαση με μεγάλες συνέπειες για το παιδί και πρέπει να λαμβάνεται μόνο με προσεκτική στάθμιση όλων των δεδομένων που αφορούν τον μαθητή, το πάσχον άτομο, την οικογένεια και τις ειδικές κοινωνικές συνθήκες. 

A) Παιδιά με σοβαρό υποκείμενο νόσημα 

1. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

2. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου. 

3. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα. 

4. Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία κλπ.) 

5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

6. Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και CD4<500.

7. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)

 8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της 

9. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες. 

10. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες. 

11. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς και πολυμεταγγιζόμενα παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες 

Η απόφαση για μακροχρόνια αποχή από το σχολείο παιδιών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα με προσεκτική στάθμιση της κατάστασης υγείας κάθε παιδιού από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με την οικογένεια και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό εμβολιασμού των παιδιών. Ειδικότερα, παιδιά που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και είναι άνω των 12 ετών (ηλικιακή ομάδα για την οποία συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι COVID-19), θα μπορούν να παρακολουθούν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους) με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

Β) Παιδιά που συγκατοικούν με άτομο που έχει σοβαρό υποκείμενο νόσημα 

 Οι περιπτώσεις παιδιών που συγκατοικούν με άτομο με σοβαρό υποκείμενο νόσημα και εξ αυτού θα πρέπει να απέχουν από το σχολείο κάνοντας χρήση τηλε-εκπαίδευσης περιορίζονται πλέον δραστικά καθώς υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα.

 Έτσι, η ανάγκη αυτή περιορίζεται κυρίως στην περίπτωση συγκατοίκων-παιδιών ηλικίας μικρότερης από 12 ετών που προς το παρόν δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή συγκατοίκων μεγαλύτερης ηλικίας που, λόγω σοβαρής ανοσοκαταστολής, τεκμηριώνεται ότι ο εμβολιασμός τους δεν παρέχει προστασία.

 Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναζητούνται πρώτα όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις (π.χ. προσωρινή αλλαγή διαμονής πάσχοντος ή μαθητή κλπ.) και μόνο ως τελευταία καταφυγή μπορεί να γίνεται προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακροχρόνιας αποχής του παιδιού από το σχολείο. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα: 

- πυρετός (Θ > 37,5oC) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα 

- βήχας 

- δύσπνοια 

- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη

 - γαστρεντερικά συμπτώματα (κοιλιακό πόνο, διάρροια, έμετος, ναυτία) 

- πονοκέφαλο 

- πονόλαιμο 

- μυαλγίες

 - καταβολή δυνάμεων

 ΚΑΙ απουσία εναλλακτικής διάγνωσης (π.χ. στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα, ουρολοίμωξη κλπ.) 

Σε περίπτωση μεμονωμένης συμπτωματολογίας συστήνεται, οι γονείς να επικοινωνούν με τον θεράποντα παιδίατρο για ιατρική αξιολόγηση της συμπτωματολογίας. 

Περίοδος μεταδοτικότητας

 • Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο και να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).

 • Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.

 

Επιμέλεια κειμένου : Ευαγγελία Φωτοπούλου 

                                 (Σχολική Νοσηλεύτρια)

                                                                                                                                               ΠΕ25