Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Μαθαίνουμε για το πετρέλαιο

 Στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης ασχολήθηκαν με το πετρέλαιο, τον τρόπο που δημιουργήθηκε, την εξόρυξη και τα παράγωγά του. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη μητέρα του συμμαθητή μας Γιάννου, κ. Δημητροπούλου για την ευγενική πρωτοβουλία της να μας διαθέσει δείγματα παραγώγων του πετρελαίου, από τα Διυλιστήρια ΕΛΠΕ, όπου εργάζεται.

   Είχαμε την ευκαιρία, με το παραστατικό αυτό υλικό, να παρατηρήσουμε τις διαφορετικές υφές, τα διαφορετικά χρώματα, τα διαφορετικά προϊόντα.

   Παράλληλα, παρακολουθήσαμε στην τάξη τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές παρουσιάσεις animation (από τη σελίδα των ΕΛΠΕ) για την εξόρυξη και  τους τρόπους επεξεργασίας του πετρελαίου, καθώς και για τη χρήση του ως πρώτη ύλη στην παραγωγή υλικών καθημερινής ζωής.

Οι δασκάλες της Στ΄ τάξης

Κατερίνα Παπανικολάου

Ντίνα Κόκου


 


                              Παράγωγα πετρελαίου