Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ   ΕΤΟΣ 2020 - 2021

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στην Α` τάξη του Δημοτικού Σχολείου (παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2014)  είναι τα εξής:

α. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου- δες έντυπα- και συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο).
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός Δ.Ε.Η ή το έντυπο Ε1 των γονέων).
δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

►   Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 29  Μαΐου 2020 και ώρες:  09:30 – 11:30.


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

     Οι  γονείς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  μετεγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο μας –  με την προϋπόθεση, όμως, να διαμένουν στα όρια του Σχολείου (δείτε το στοιχείο γ των εγγραφών) -  πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στο Σχολείο που φοιτούσε ο μαθητής έως τώρα, από τις 15.06.20. Στη συνέχεια, προσκομίζουν στο Διευθυντή του 4ου Δ.Σ Μελισσίων το υπηρεσιακό σημείωμα που έλαβαν από το προηγούμενο σχολείο.

    ►  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 15.06.20  έως τις 21.06.20

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ