Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση για το μάθημα της Πληροφορικής

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) λειτουργεί η παρακάτω ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/mplanas/ όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό, δραστηριότητες, σημειώσεις και συνδέσμους  για το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό καθώς επίσης και προαιρετικό υλικό από δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν από τα παιδιά στο σπίτι. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη χωρίς να απαιτείται κάποιος κωδικός. Όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι οργανωμένες με βάση τους άξονες μαθησιακών στόχων, όπως αυτοί περιγράφονται στις Οδηγίες διαχείρισης ύλης για το μάθημα Τ.Π.Ε.

Παράλληλα, για διευκόλυνση των μαθητών, κάθε μάθημα θα αναρτάται στην εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη): https://eclass.sch.gr/


                                                                                                                           Με εκτίμηση

Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής
 
Άκης Μπλάνας