Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Σχέδιο Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Σχολικής Μονάδας


 

 

Στόχος της δράσης "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" είναι να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, ώστε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, τα παιδιά, σε κάθε νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο της χώρας, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να καλλιεργούν σταδιακά και ανάλογα με την ηλικία τους δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σχέδιο δράσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της σχολικής μας μονάδας.