Επικοινωνία

Δ/νση: Σωκράτους 24, 151 27 Μελίσσια -- Τηλέφωνο: 2108048669 -- e-mail: mail@4dim-meliss.att.sch.gr

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Αίτηση-Δήλωση ενδιαφέροντος για τη φοίτηση στο Ολοήμερο και στην Πρωινή Ζώνη

 Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και για τον καλύτερο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτος 2022-2023 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση ενδιαφέροντος για τη φοίτηση των παιδιών τους στα τμήματα της Πρωινής Ζώνης (07:00-08:00) και στα τμήματα του προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (13:20-15:00 ή 13:20-16:00).
 
 Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις έχουν δοθεί  στους/στις μαθητές/μαθήτριες από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης από την κατηγορία Έντυπα στην παρούσα ιστοσελίδα.
 
Με εκτίμηση,
 
Η Διευθύντρια